Nacionalno preverjanje znanja

Biologija je na nacionalnem preverjanju znanja tretji izbirni predmet po izboru MIZŠ, ki ga učenke/učenci opravljajo na eni ravni zahtevnosti.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra za predmet biologija.