Projektna skupina

Naloge za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom je pripravila skupina za IND predmeta BIOLOGIJA.

Vodja skupine: mag. Minka Vičar, Zavod RS za šolstvo

Podatki:

  1. Laura Javoršek,  OŠ Ob Rinži Kočevje, Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje
  2. Mojca Šegel, OŠ Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
  3. Katja Maček, OŠ Zreče